Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPARKLE BY JOHANNA

Bepaling van de kosten
Alle bestellingen, offertes en aanvragen zijn slechts definitief na uitdrukkelijke aanvaarding door Sparkle by Johanna (CommV) (BE0794914109) Alleen onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, zijn bindend tegenover de klanten.

Betalingsvoorwaarden

Het bedrag vermeld op de factuur moet betaald worden ten laatste 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen. Tevens zal een intrest van 2,5% per maand gevorderd worden vanaf factuurdatum. Bij niet-betaling worden bijkomende stappen tot invordering ondernomen en wordt een incassobureau ingeschakeld.

Klachten en betwistingen
Alle klachten en betwistingen van kosten dienen via aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden. Indien geen (tijdige) betwisting wordt verstuurd, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de
gefactureerde diensten.


Sparkle by Johanna (CommV)
Schalbroekstraat 110
3560 Lummen
BE 0794.914.109
IBAN BE46 7512 1218 7136
BIC AXABBE22

RPR Sparkle by Johanna
Ondernemingsrechtbank: Antwerpen, afdeling Hasselt
Ondernemingsnummer: 794.914.109